نام
ايميل
متن درخواست
آدرس :
کرج ، پل فردیس ، میدان انبار نفت ، اول جاده شهریار ، بلوار وحدت ، خیابان نامدار ، پلاک 22
تلفن:
09196349096
09355061499
02616618909

پست الکترنیک : hello@aliazin.com
علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET

قالب سازی

قالب های سنبه و ماتریس: قالب هایی هستند که دارای 2 قسمت فرورفتگی و برآمدگی هستند و برای هدف یابی متفاوتی از قبیل: برش، خم ، کشش ، فرم و غیره استفاده می شود.
قالب های برش:
بریده شدن قطعه ، بین دو لبه ی برنده ی قالب را قیچی شدن گویند و آن بدین ترتیب است که ابتدا فشار از قسمت بالایی قالب (سنبه ) بر قطعه وارد شده و معادل آن نیروی استحکام کشش قطعه در جهت مخالف آن عکس العمل نشان می دهد تا حدی که نیروی فشار فوقانی بیش از نیروی استحکام کششی شود. د راین حالت قطعه کنده می شود. در برش ورقها ، حد مجاز بازی برش برای سنبه و ماتریس نقش بسیار مهمی را دارد اگر بازی برش کاملا متناسب در نظر گرفته شود عمل گسیختگی و برش به بهترین و حد ممکن انجام پذیرفته و سپس قطعه بریده شده از نوار فلزی ، از میان باز ماتریس ( قسمت تحتانی مخصوص افتادن قطعات ) به پایین میافتد.
قالب های خمش:
خمش ، پیچ خوردگی هماهنگ و هارمونیک ماده است به دور محوری صاف و مستقیم که بر روی صفحه خنثی بوده و به راستای طولی ورق عمود است کشش باعث دگرگونی دانه بلندی ماده می شود. تاریخ : 1396/4/11 | 580 بازدید