نام
ايميل
متن درخواست
آدرس :
کرج ، پل فردیس ، میدان انبار نفت ، اول جاده شهریار ، بلوار وحدت ، خیابان نامدار ، پلاک 22
تلفن:
09196349096
09355061499
02616618909

پست الکترنیک : hello@aliazin.com
علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET

قالب سازی

ولید یک ساخت قالب: اما آخرین مرحله برای تولید یک قالب ساخت قالب می باشد. ساخت قالب با تعیین زمان کاری، نوع ماشین ابزار مورد نیاز متخصص انجام میگیرد. می باید کلیه اجزاء قالب از نظر زمان کاری مورد بررسی قرار گیرد تا زمان مشخص ساخت قالب به طور تقریب تعیین گردد. در مرحله بعد تعیین انواع ابزار جهت ماشین کاری مناسب قطعات قالب محیا گردد.
ماشین ابزارهای مورد جهت ساخت قالب ها به طور معمول عبارتند از:
ماشین تراش_ ماشین فرز_ دریل_ اسپارک
پس در ساختن تک تک اجزاء قالب در واحد ماشین کاری کلید قطعات آماده مونتاژ می باشد. در واحد مونتاژ پس از کنترلی ابعادی قطعات و دقت در تلرانس های مورد درخواست در نمد قالب سر هم می گردد. پس از مونتاژ و آماده سازی نهایی قالب مرحله آخر تست قالب و نمونه گیری است.
پس از کنترل قطعه آزمایشی در صورت داشتن اشکال قالب جهت اصلاح به واحد ماشین کاری بر می گردد. مجددا معایب موجود در قالب اصلاح گردید، و جهت تست و گرفتن نمونه نهایی به واحد تولید انتقال می یابد بعد از تست و تایید نمونه قالب ساخته شده آماده تولید می باشد. تاریخ : 1396/5/1 | 723 بازدید