نام
ايميل
متن درخواست
آدرس :
کرج ، پل فردیس ، میدان انبار نفت ، اول جاده شهریار ، بلوار وحدت ، خیابان نامدار ، پلاک 22
تلفن:
09196349096
09355061499
02616618909

پست الکترنیک : hello@aliazin.com
علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET

قالب سازی پلاستیک

قالب سازی پلاستیک #1قالب سازی پلاستیک #2
خارج سازی قطعه از قالب: همانطور که پیش تر ذکر کردیم، نیمه ی پشتی قالب به نام نیمه ی پران شناخته می شود. دلیل این نامگذاری به علت عملکرد آن در خروج قطعه از قالب است. این نیمه شامل سیستم پران ( که ماهیچه ی قالب به آن متصل می شود ) و صفحه ی پشتیبان می باشد. سیستم پران در حقیقت متشکل از صفحه، جعبه و پین های پران است. زمانی که واحد اندازه گیری دستگاه تزریق دو نیمه ی قالب را از یکدیگر جدا می سازد. میله ی پران، سیستم پران را فعال می کند. این میله صفحه ی پران را به داخل جعبه ی پران به سمت قطعه ی قالب گیری شده می گردد، در نتیجه، فشار وارد توسط پین های پران باعث بیرون راندن قطعه از فضای کویته ی قالب می شود. قالب های تزریق پلاستیک عموما به گونه ای طراحی می گردند قطعه در هنگام باز شدن به شکلی مطمئن در نیمه پران مستقر بوده و راهگاه و همچنین اسپرو از نیمه ی تزریق کاملا جدا گردند. 


تاریخ : 1396/4/20 | 662 بازدید