نام
ايميل
متن درخواست
آدرس :
کرج ، پل فردیس ، میدان انبار نفت ، اول جاده شهریار ، بلوار وحدت ، خیابان نامدار ، پلاک 22
تلفن:
09196349096
09355061499
02616618909

پست الکترنیک : hello@aliazin.com
علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET علی آذین ، طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک PET

قالب سازی پلاستیک

قالب سازی پلاستیک #1قالب سازی پلاستیک #2
کانال های قالب: در ابتدا، رزین پلاستیک از طریق اسپرو وارد قالب می شود. وظیقه ی بوش اسپرو (و حلقه ی جاگیری ) محکم نگاه داشتن قالب در منازل سسیلندر تزریق است تا مواد مذاب بدین وسیله از سیلندر به قالب وارد شود. بوش اسپرو مواد مذاب را از طریق کانال هایی که در سطح صفحات A و B ایجاد گردیده اند به سوی کویته هدایت می کند. مواد مذاب می تواند از میان کانال های ذکر شده به گردش درآید و لذا گاها بر این کانال ها Runner یا راهگاه نیز اطلاق می گردد. پس از گردش از میان راهگاه، مواد مذاب از گیت یا گیت های ویژه ی طراحی شده عبور و نهایتا جهت شکل گیری قطعه تزریقی به فضای کویته وارد می شود. طبیعتا مواد مذابی که درون راهگاه ها سرد می شوند، در هنگام خروج از قالب ، به بدنه ی اصلی قطعه متصل اند و لذا می بایست از آن جدا گردند. اگر چه گاهی راهگاه ها توسط سیستم ویژه ای حرارت دیده و در نتیجه مواد باقی مانده در آن ها مجددا ذوب و از بدنه ی قطعه ی اصلی جدا می گردد. نوع دیگری از کانال های موجود در سطوح قالب ، کانال های خنک سازی می باشند. روش استاندارد سرد کردن قطعه عبارت است از عبور دادن عنصری خنک کننده (مانند آب) از میان سوراخ های حفر شده در صفحات قالب که با استفاده از شیلنگ، معبر یکپارچه ای را تشکیل می دهند. عنصر خنک کننده با گردش د رنقاط مجاور کویته ، حرارت قالب را جذب ( که خود حرارت پلاستیک مذاب را جذب نموده است ) و آن را در دمای مناسبی حفظ کرده تا جامد سازی مواد مذاب با سرعت بهینه ای انجام پذیرد.  


تاریخ : 1396/4/17 | 537 بازدید